Sag T-546/18: Rettens kendelse af 30. april 2019 — XM m.fl. mod Kommissionen