Věc T-546/18: Usnesení Tribunálu ze dne 30. dubna 2019 — XM a další v. Komise