VERORDENING (EEG) Nr. 2156/89 VAN DE COMMISSIE van 18 juli 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad ten aanzien van de aanpassing van de in het kader van het landbouwstructuurbeleid in ecu vastgestelde bedragen in verband met de vaststelling van nieuwe in de landbouwsector voor de Duitse mark en de Nederlandse gulden toe te passen wisselkoersen