Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Włoch z 2012 r.oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Włochy programu stabilności na lata 2012-2015