Likvidācijas process – Lēmums sākt likvidācijas procesu attiecībā uz TURUL Kölcsönös Biztosító Egyesület f.a. (Publikācija saskaņā ar 280. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II))