Norra teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/22/EÜ süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta Kutse Norra mandrilava tsooni naftatootmislitsentside taotlemiseks – 25. litsentsimisvoor 2021/C 22/05