Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Bēgļu aizsardzība viņu izcelsmes reģionos: jauna perspektīva”