Euroopan alueiden komitean lausunto – Pakolaisten suojelu heidän alkuperäalueillaan: uudet näkymät