Mål C-7/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia n° 11 de Vigo (Spanien) den 6 januari 2016 – Banco Popular Español S.A. och PL Salvador, S.A.R.L. mot Maria Rita Giraldez Villar och Modesto Martínez Baz