Zadeva C-7/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Primera Instancia n° 11 de Vigo (Španija) 6. januarja 2016 – Banco Popular Español S.A. in PL Salvador, S.A.R.L./Maria Rita Giraldez Villar in Modesto Martínez Baz