FÖRSLAG TILL ALLMÄN BUDGET 2011 INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT