Kirjallinen kysymys E-009599/11 Frieda Brepoels (Verts/ALE) komissiolle. Asetuksen (EY) N:o 883/2004 tulkintaan liittyvät ongelmat, jotka koskevat kahta eläkettä saavia henkilöitä – Jatkokysymys