Decizia (UE) 2019/1573 a Consiliului din 16 septembrie 2019 de numire a unui supleant, propus de Regatul Suediei, în cadrul Comitetului Regiunilor