Padomes Lēmums (ES) 2019/1573 (2019. gada 16. septembris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Zviedrijas Karaliste