2019 m. rugsėjo 16 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1573, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Švedijos Karalystės pasiūlytas pakaitinis narys