Odluka Vijeća (EU) 2019/1573 od 16. rujna 2019. o imenovanju zamjenika člana Odbora regija, kojeg je predložila Kraljevina Švedska