Sag C-363/06: Domstolens kendelse af 20. februar 2008 — Comunidad Autónoma de Valencia — Generalidad Valenciana mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Appel — procesreglementets artikel 119 — artikel 19 i statutten for Domstolen — repræsentation ved en advokat — overholdelse af væsentlige formforskrifter — princippet om forbud mod forskelsbehandling — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)