Kommissionens forordning (EØF) nr. 1131/82 af 13. maj 1982 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes