Mål C-343/15: Beslut meddelat av domstolens ordförande på den fjärde avdelningen den 30 maj 2016 (begäran om förhandsavgörande från Centrale Raad van Beroep – Nederländerna) – J. Klinkenberg mot Minister van Infrastructuur en Milieu