Zadeva C-343/15: Sklep predsednika četrtega senata Sodišča z dne 30. maja 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Centrale Raad van Beroep – Nizozemska) – J. Klinkenberg/Minister van Infrastructuur en Milieu