Vec C-343/15: Uznesenie predsedu štvrtej komory Súdneho dvora z 30. mája 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep – Holandsko) – J. Klinkenberg/Minister van Infrastructuur en Milieu