Cauza C-343/15: Ordonanța președintelui Camerei a patra a Curții din 30 mai 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Centrale Raad van Beroep – Țările de Jos) – J. Klinkenberg/Minister van Infrastructuur en Milieu