Lieta C-343/15: Tiesas ceturtās palātas priekšsēdētāja 2016. gada 30. maija rīkojums (Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – J. Klinkenberg/Minister van Infrastructuur en Milieu