Predmet C-343/15: Rješenje predsjednika četvrtog vijeća Suda od 30. svibnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Centrale Raad van Beroep – Nizozemska) – J. Klinkenberg protiv Minister van Infrastructuur en Milieu