Asia C-343/15: Unionin tuomioistuimen neljännen jaoston puheenjohtajan määräys 30.5.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Centrale Raad van Beroep – Alankomaat) – J. Klinkenberg v. Minister van Infrastructuur en Milieu