Kohtuasi C-343/15: Euroopa Kohtu neljanda koja presidendi 30. mai 2016. aasta määrus (Centrale Raad van Beroepi eelotsusetaotlus – Madalmaad) – J. Klinkenberg versus Minister van Infrastructuur en Milieu