Sag C-343/15: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Fjerde Afdeling den 30. maj 2016 — J. Klinkenberg mod Minister van Infrastructuur en Milieu (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Centrale Raad van Beroep — Nederlandene)