Дело C-343/15: Определение на председателя на четвърти състав на Съда от 30 май 2016 г. (преюдициално запитване, отправено от Centrale Raad van Beroep — Нидерландия) — J. Klinkenberg/Minister van Infrastructuur en Milieu