Pisno vprašanje E-7910/10 Jim Higgins (PPE) za Komisijo. Glasovalna pravica EU za državljane, ki prebivajo v drugi državi članici