ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR 2020 års rapport om rättsstatsprincipen Landskapitel om situationen i fråga om rättsstatsprincipen i Danmark Följedokument till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN 2020 års rapport om rättsstatsprincipen Situationen i fråga om rättsstatsprincipen i Europeiska unionen