Zadeva C-34/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 10. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Krajský súd v Prešove – Slovaška) – Monika Kušionová proti SMART Capital, a.s. (Predhodno odločanje — Direktiva 93/13/EGS — Nepošteni pogoji — Potrošniška kreditna pogodba — Člen 1(2) — Pogoj, ki temelji na obvezni zakonski določbi — Področje uporabe navedene direktive — Členi 3(1), 4, 6(1) in 7(1) — Zavarovanje terjatve z zastavno pravico na nepremičnini — Možnost uveljavljanja te zastavne pravice s prodajo na dražbi — Sodni nadzor)