Predmet C-34/13: Presuda Suda (treće vijeće) od 10. rujna 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Krajský súd v Prešove – Slovačka) – Monika Kušionová protiv SMART Capitala, a.s. (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 93/13/EEZ — Nepoštene ugovorne odredbe — Ugovor o potrošačkom kreditu — Članak 1. stavak 2. — Ugovorna odredba koja je odraz obvezne zakonske odredbe — Područje primjene direktive — Članak 3. stavak 1., članak 4., članak 6. stavak 1. i članak 7. stavak 1. — Osiguranje tražbine založnim pravom na nekretnini — Mogućnost ostvarivanja tog založnog prava prodajom na dražbi — Sudski nadzor)