Sag C-34/13: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 10. september 2014 — Monika Kušionová mod SMART Capital, a.s. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Krajský súd v Prešove — Slovakiet) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 93/13/EØF — urimelige kontraktvilkår — forbrugerkreditaftale — artikel 1, stk. 2 — vilkår, der afspejler en bindende lovbestemmelse — direktivets anvendelsesområde — artikel 3, stk. 1, artikel 4, artikel 6, stk. 1, og artikel 7, stk. 1 — sikkerhed for fordring ved pant i fast ejendom — mulighed for fuldbyrdelse af pantsat gode ved auktion — domstolsprøvelse)