Věc C-34/13: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 10. září 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Krajský súd v Prešove – Slovensko) – Monika Kušionová v. SMART Capital, a.s. „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 93/12/EHS — Zneužívající klauzule — Smlouva o spotřebitelském úvěru — Článek 1 odst. 2 — Klauzule odrážející závazné právní ustanovení — Působnost směrnice — Článek 3 odst. 1, článek 4, čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 — Zajištění pohledávky zástavním právem k nemovitému majetku — Možnost výkonu tohoto zástavního práva prostřednictvím dražby — Soudní přezkum“