Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. junija 2017 o primeru Afgana Mukhtarlija in razmerah na področju medijev v Azerbajdžanu (2017/2722(RSP))