Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2489/98 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 1998 για τον καθορισμό των συντελεστών που εφαρμόζονται στα σιτηρά που εξάγονται με τη μορφή ισπανικού ουίσκυ για την περίοδο 1998/99