Rådets afgørelse (EU) 2020/2232 af 22. december 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg, der er nedsat ved aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, til vedtagelsen af en afgørelse om udarbejdelse af en liste over 25 personer, der har vilje og evne til at fungere som medlemmer af et voldgiftspanel i henhold til aftalen, og en reserveliste over personer, der har vilje og evne til at fungere som EU-medlemmer af et voldgiftspanel i henhold til aftalen