Cauza C-454/18: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 11 martie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Förvaltningsrätten i Linköping – Suedia) – Baltic Cable AB/Energimarknadsinspektionen [Trimitere preliminară – Piața internă a energiei electrice – Directiva 2009/72/CE – Transport de energie electrică – Noțiunea de „operator de transport și de sistem” – Regulamentul (CE) nr. 714/2009 – Interconexiune – Linie de transport care face legătura între sistemele de transport naționale ale statelor membre – Articolul 16 alineatul (6) – Domeniu de aplicare – Utilizarea veniturilor provenite din alocarea capacității de interconexiune – Întreprindere care exploatează doar o linie de înaltă tensiune transfrontalieră care asigură interconexiunea între două sisteme de transport naționale]