Byla C-454/18: 2020 m. kovo 11 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Förvaltningsrätten i Linköping (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Baltic Cable AB / Energimarknadsinspektionen (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Elektros energijos vidaus rinka – Direktyva 2009/72/EB – Elektros energijos perdavimas – Sąvoka „perdavimo sistemos operatorius“ – Reglamentas (EB) Nr. 714/2009 – Jungiamoji linija – Perdavimo linija, jungianti valstybių narių nacionalines perdavimo sistemas – 16 straipsnio 6 dalis – Taikymo sritis – Pajamų iš jungiamųjų linijų pajėgumo paskirstymo naudojimas – Įmonė, eksploatuojanti tik tarpvalstybinę aukštos įtampos liniją, užtikrinančią dviejų nacionalinių perdavimo sistemų sujungimą)