Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/515 av den 14 mars 2018 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Spanien – EGF/2017/006 ES Galicia apparel