Sklep (EU) 2018/515 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2018 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Španije – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel