Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/515 zo 14. marca 2018 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Španielska – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel