Decizia (UE) 2018/515 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Spania — EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)