Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2018/515 (2018. gada 14. marts) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Spānijas pieteikumu EGF/2017/006 ES/Galicia apparel