2018 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2018/515 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2017/006 ES/Galicia apparel“