Odluka (EU) 2018/515 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2018. o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Španjolske – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel