Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2018/515, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2018, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Espanjan hakemuksen johdosta – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel