Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2018/515, 14. märts 2018, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF 2017/006 ES/Galicia apparel)