Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 29 martie 2007 privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere (COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD))