Schriftelijke vraag E-004744/11 Oreste Rossi (EFD) aan de Commissie. Energy bags